Aktivitetsudvalget

Ved kommunens aktivitetscentre er valgt et aktivitetsudvalg.

Formålet med aktivitetsudvalgene er brugerindflydelse i forhold til aktivitetscentrets tilbud samt at styrke det frivillige arbejde i lokalområderne. Aktivitetsudvalget medvirker til at styrke samarbejdet med frivillige hjælpere, bruger- og pårørenderåd og personalet.

Aktivitetsudvalget tager initiativ til aktiviteter, deltager i planlægning og gennemførelse af disse. Udvalget inddrages i drøftelser af den del af aktivitetscentrets drift, der har direkte indflydelse på brugerne.

Aktivitetsudvalget medvirker til at informere lokalområdets borgere om planlagte aktiviteter.

Her kan du læse standardvedtægterne for aktivitetsudvalget.