Kørsel

Hvis du ikke har mulighed for selv at transportere dig til aktivitetscentret, kan du søge om hjælp til transport.

Der laves altid en individuel vurdering, som afgør, om du kan bevilges kørsel. Visitation til kørsel sker ved henvendelse til aktivitetscentrets personale.

Der kan ikke visiteres til kørsel til åbne aktiviteter.

Behov for kørsel til visiterede aktiviteter revurderes løbende.