Om demensboligerne på Kollektivhuset

I demensboligerne er der tilknyttet medarbejdere, som hjælper beboerne med at klare dagligdagen.

Ønsker du en bolig, skal du kontakte kommunens visitationsenhed.