Om boligerne på Kollektivhuset

Boligerne på kollektivhuset er lyse og venlige og består af 8 boenheder, hvoraf en er for demente. Kollektivhuset har desuden 10 ældreboliger med kald.

Randers Kommune er opmærksom på, at de kommende beboere på centrene stiller andre krav end de tidligere. Det betyder bl.a., at plejecentrene løbende indrettes med relevant velfærdsteknologi, og at aktiviteterne for de ældre udvikles og ikke sigter efter laveste fællesnævner.

Ønsker du en bolig, skal du kontakte kommunens visitationsenhed.