Frivillighed

De frivillige foreninger yder en stor indsats på ældreområdet i Randers Kommune, og der er god tradition for at inddrage de frivillige i hverdagen.

De frivillige udgør en uvurderlig ressource i forhold til den sociale og aktive del af borgernes liv og ved at supplere det arbejde, som ældreområdets medarbejdere udfører.

De frivillige kan bl.a. være med i bruger-/pårørenderåd og aktivitetsudvalg eller fungere som spisevenner, motionsvenner, besøgsvenner eller besøgshundeejere.

Selv om mange borgere i Randers Kommune er frivillige, er der rift om dem. Det er derfor en udfordring for ældreområdet at tiltrække de rette frivillige til de rette opgaver.

Der er sat forskellige tiltag i gang; eksempelvis er der oprettet en supergod hjemmeside, hvor man kan se, og læse om gode historier om frivilligt arbejde, og hvor man kan melde sig som frivillig.