Hospice

Hvis du har en alvorlig sygdom, og der ikke er udsigt til helbredelse, kan du vælge at tilbringe din sidste tid på et hospice.

Et hospice er et sted, der tilbyder omsorg og lindring til uhelbredeligt syge og døende mennesker.

Det koster ingenting at opholde sig på et hospice.

For at kunne søge en plads på et hospice, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Du skal have en uhelbredelig fremskreden sygdom.
  • Den helbredende behandling skal være afsluttet.
  • Du skal være indforstået med, at hjælpen på hospice er af lindrende og ikke helbredende karakter.
  • Du skal selv ønske at komme på hospice.

Hvis du ønsker at komme på hospice, kan du kontakte din egen læge. Er du indlagt på sygehus, kan du kontakte en sygehuslæge.

Læs mere på Hospice Randers' hjemmeside.