Hospice

Hvis du har en alvorlig sygdom, og der ikke er udsigt til helbredelse, kan du vælge at tilbringe din sidste tid på et hospice.

Et hospice er et sted, der tilbyder omsorg og lindring til uhelbredelige og døende mennesker.

Det koster ingenting at opholde sig på et hospice.

For at kunne søge en plads på et hospice, skal følgende betingelser være opfyldt.

Du skal:

  • selv ønske at komme på hospice.
  • den helbredende behandling skal være afsluttet.
  • have en uhelbredelig fremskreden sygdom.
  • være indforstået med, at hjælpen på hospicet er af lindrende, ikke helbredende karakter.

Ønsker du at komme på hospice kan du kontakte din egen læge.

Er du indlagt på sygehus, kan du kontakte en sygehuslæge.

Læs mere på Hospiceforums hjemmeside