Tilsyn

Der føres tilsyn med områdecentrene i Randers Kommune. Her finder du en oversigt over, hvem Kollektivhuset får tilsyn af.

Formålet med tilsynet er at forbedre den sundhedsfaglige indsats over for ældre på plejehjem og i plejehjemslignende boligenheder. Tilsynet er din garanti for, at den sundhedsfaglige indsats lever op til Sundhedsstyrelsens krav.

Tilsynet er en værdifuld radar, som holder øje med trivsel, ernæring, omsorg og aktiviteter, at de ældre får den rette medicin, og om boligforholdene lever op til den standard, som er fastlagt.

Tilsynet er en kontrol for, at myndigheden kan sikre, at de ældre får den hjælp, de er visiteret til, og at hjælpen udføres på en ordentlig måde.

Kollektivhuset får tilsyn af:

  • Embedslægeinstitutionen
  • Det kommunale tilsyn (anmeldt og uanmeldt)
  • Fødevarestyrelsen
  • Arbejdstilsynet
  • Revisionskontrol

Der udarbejdes to tilsynsrapporter om året fra embedslægen og fra det kommunale tilsyn.

Se tilsynsrapport fra det kommunale tilsyn.

Se tilsynsrapport fra arbejdstilsynet.

Se tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed.