Tryghedshotel Randers

Randers Kommune startede i januar 2011 et nyt tilbud til borgere i Randers.

Tryghedshotel Randers henvender sig til + 65 årige borgere i Randers Kommune og er klar til at modtage borgere på korttidsophold som et alternativ til en hospitalsindlæggelse. Tryghedshotel Randers tager afsæt i at være arbejdsforebyggende og sundhedsfremmende over for den enkelte borger.

Forebygge indlæggelser

Den største nyskabelse i Tryghedshotel Randers er 18 pladser, som skal bruges til forebyggelse af hospitalsindlæggelser. Det betyder at praktiserende læger, vagtlæger, visitatorer og hjemmesygeplejersker kan visitere til pladserne som et alternativ til indlæggelse.

Det kan være:

  • opblussen i kronisk lidelse som f.eks. gigt, osteoporose, lunge/nyre lidelser, hudlidelser, mave/tarmsygdomme, KOL, diabetes, hjerte, smerter, cancer.
  • observation af borgere med infektioner i blære, lunger, sår.
  • observation i forhold til svækket almen tilstand herunder konfusion, svimmelhed, faldtendens, immobilitet, ernæringstilstand.

Personale

Tryghedshotellets personale består af, sosuhjælpere, sosuassistenter, terapeuter og sygeplejersker. Der er sygeplejedækning døgnet rundt.

Boligerne

De 18 boliger er holdt i lyse og indbydende farver med eget TV. Indrettes med eget badeværelse med loftlift.

3 af de 18 boliger indrettes med ekstra store døre, ekstra store senge og stærkere loftlifte for at kunne tilgodese svært overvægtige. En af boligerne er indrettet med mulighed for isolation. Der er et stort indbydende anretter køkken, hvor du kan spise i fællesskab med andre samt træne dine færdigheder i et køkken. I forlængelse af køkkenet er der indrettet en TV/hyggestue.