Tryghedshotel Randers

Tryghedshotel Randers tilbyder borgere at komme på et korttidsophold som et alternativ til en hospitalsindlæggelse.

Tryghedshotel Randers blev startet op i januar 2011 og har 18 pladser.

Da tryghedshotellet skal forebygge hospitalsindlæggelser, kan praktiserende læger, vagtlæger, visitatorer og hjemmesygeplejersker visitere til en plads som et alternativ til indlæggelse.

Man kan visiteres til et ophold på tryghedshotellet i forbindelse med f.eks.:

  • opblussen i kronisk lidelse som f.eks. gigt, osteoporose, lunge-/nyrelidelser, hudlidelser, mave/tarmsygdomme, KOL, diabetes, hjerte, smerter eller cancer.
  • observation af infektioner i blære, lunger eller sår.
  • observation i forhold til svækket almen tilstand herunder konfusion, svimmelhed, faldtendens, immobilitet eller ernæringstilstand.

Tryghedshotellets personale består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, terapeuter og sygeplejersker. Der er sygeplejedækning døgnet rundt.

Tryghedshotel Randers stræber efter at være sundhedsfremmende over for den enkelte borger.

Boligerne

De 18 boliger er holdt i lyse og indbydende farver med eget TV. Boligerne er indrettet med eget badeværelse med loftlift.

Tre af de 18 boliger er indrettet med ekstra store døre, ekstra store senge og stærkere loftlifte for at kunne tilgodese svært overvægtige. En af boligerne er indrettet med mulighed for isolation. Der er et stort indbydende anretterkøkken, hvor du kan spise i fællesskab med andre og/eller træne dine færdigheder i et køkken. I forlængelse af køkkenet er der en TV-/hyggestue.