Pleje og hjælp

Her finder du information om sygepleje, personlig pleje og hjælp til måltider på Kollektivhuset.

Du kan altid henvende dig og få en uforpligtende samtale med sygeplejersken i sundhedsklinikken. Sygeplejersken vil kunne give dig vejledning, støtte og hjælp i forskellige situationer og vil kunne rådgive dig om dine muligheder for yderligere hjælp. Det kunne f.eks. være forebyggende sundhedsoplysning og rådgivning, inkontinenspleje, medicin, personlig pleje, pleje ved alvorlig sygdom, psykisk pleje og omsorg, samtaler, behandlingsforløb, sondemad, sårpleje, undersøgelser og/eller behandlinger. Det er ikke nødvendigt at være henvist af egen læge eller sygehus for at få sygepleje.

Hvis du har svært ved at varetage den personlige pleje, kan du få hjælp på forskellige tidspunkter af døgnet afhængigt af dine behov. Personlig pleje kan bl.a. omfatte hjælp til af- og påklædning, sengeredning, bad, toilette og hudpleje, brug af hjælpemidler, middagshvil og toiletbesøg.

Du kan i forbindelse med måltider få hjælp til tilberedning af morgen- og aftensmad, anretning af varm mad, at spise og oprydning efter måltidet.

Rengøringen kan omfatte følgende opgaver:

Entre: Støvsugning, gulvvask og aftørring af støv.

Soveværelse: Støvsugning, gulvvask, aftørring af støv og skift af sengetøj.

Badeværelse: Rengøring af håndvask, tilstødende væg, toilet, badekar og øvrigt inventar samt gulvvask.

Opholdsstue: Gulvvask, aftørring af støv i ståhøjde og støvsugning af gulv, gulvtæpper samt gulvpaneler og polstrede møbler.

Køkken: Støvsugning, gulvvask, rengøring af køkkenbord og hårde hvidevarer (udvendigt) samt evt. afrimning/aftørring af køleskab og fryser.

Hjælp til tøjvask omfatter vask og behandling af dit tøj i egen vaskemaskine eller i fællesvaskeri mod egenbetaling.

Du vil normalt få vasket tøj hver 14. dag i forbindelse med rengøring.

Det er muligt at få hjælp til transport af vasketøj til og fra vaskehus, vask i vaskemaskine, pakning til vaskeri og renseri, tørring og sammenlægning af tøj og at lægge tøj på plads.

Du kan få ugentlig hjælp til bestilling af dagligvarer, hvis du eller dine pårørende ikke kan klare det selv.

Denne form for hjælp omfatter information om butikker med et rimeligt varesortiment og gratis udbringning, valg af varer og bestilling, modtagelse, udpakning og at sætte varer på plads.

Kun i ganske særlige tilfælde kan der hentes varer i butikker, som f.eks. i forbindelse med udskrivning fra sygehus.

Et hjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet for at afhjælpe en funktionsnedsættelse.

Et hjælpemiddel kan for eksempel hjælpe dig til at blive mere selvhjulpen, som f.eks en kørestol, badebænk eller rollator.

Hjælpemidlet kan også være til hjælp for det personale, som hjælper dig i din dagligdag som f.eks en personløfter.

Hvis du har et varigt handicap som f.eks. dårlig hørelse eller lammelse, kan du få støtte eller tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendige ændringer af din bolig.

Læs meget mere om hjælpemidler på Randers Kommunes hjælpemiddelportal.

En hørevejleder besøger Kollektivhuset to gange om året og hjælper med vejledning, justering og afprøvning af hørehjælpemidler.

Hørevejlederen kan:

  • give vejledning om hjælpemidler som kompensation for nedsat hørefunktion.
  • instruere i høreapparatfunktionerne og anvendelse af høreapparater.
  • udføre små reparationer og sende defekte reservedele til reparation.
  • udskifte mindre reservedele i høreapparater.
  • give vejledning i almene problemer med hørelse.

Batteriudlevering

Udlevering af batterier til høreapparater foregår på Hørecenter Midt og biblioteksfilialerne i Kristrup, Dronningborg og Langå samt i bogbusserne.

Kontakt

Hørecenter Midt holder til på Randers Sundhedscenter.

Biografgade 3, plan 3
8900 Randers C
Tlf.: 8915 8680

Hørevejleder Kirsten Winther træffes på ovenstående telefonnummer i tidsrummet 08:00-15:00.