Aktivitetsudvalget

Ved aktivitetscentret på Kollektivhuset er der et aktivitetsudvalg, som tager initiativ til, planlægger og gennemfører aktiviteter.

Formålet med aktivitetsudvalget er brugerindflydelse i forhold til aktivitetscentrets tilbud og at styrke det frivillige arbejde i lokalområderne. Aktivitetsudvalget medvirker til at styrke samarbejdet med frivillige hjælpere, bruger-/pårørenderåd og personalet.

Aktivitetsudvalget inddrages i drøftelser af den del af aktivitetscentrets drift, der har direkte indflydelse på brugerne.

Aktivitetsudvalget er med til at informere lokalområdets borgere om planlagte aktiviteter.

Læs standardvedtægterne for aktivitetsudvalget.