Aktivitetsudvalget

På Kollektivhuset er der et aktivitetsudvalg, som tager planlægger og gennemfører aktiviteter på centret.

Formålet med aktivitetsudvalgene er brugerindflydelse i forhold til aktivitetscentrets tilbud og at styrke det frivillige arbejde i lokalområdet. Aktivitetsudvalget samarbejder med frivillige hjælpere, bruger-/pårørenderådet og personalet på Kollektivhuset.

Aktivitetsudvalget inddrages i drøftelser af den del af aktivitetscentrets drift, der har direkte indflydelse på brugerne.

Aktivitetsudvalget er med til at informere lokalområdets borgere om planlagte aktiviteter.

Læs standardvedtægterne for aktivitetsudvalget.