Genoptræning

På Kollektivhuset tilbyder vi genoptræning både for borgere med en genoptræningsplan fra sygehuset og borgere, som har oplevet funktionstab efter sygdom.

Genoptræningen foregår som udgangspunkt i Fysioterapien, hvor vi har træningsredskaber og maskiner til rådighed. Dertil kommer mulighed for træning udendørs i omgivelserne omkring Kollektivhuset, i borgerens eget hjem og i varmtvandsbassin.

Teamet som varetager genoptræningen på Kollektivhuset består af fysioterapeuter, ergoterapeuter samt aktivitetsmedarbejdere. Det tværfaglige samarbejde sikrer en helhedsorienteret indsats, der har fokus på den enkelte borger.