Kørsel til træning og aktiviteter

Hvis du ikke har mulighed for selv at transportere dig til aktivitetscentret, kan du søge om hjælp til transport.

Der laves altid en individuel vurdering, som afgør, om du kan bevilges kørsel. Visitation til kørsel sker ved henvendelse til aktivitetscentrets personale.

Der er en egenbetaling på 15 kr. hver vej. Er du pensionist, trækkes pengene via din pension en gang om måneden. Hvis ikke, skal pengene betales pr. girokort.

Er du visiteret til vores taxaordning, skal du være klar en time før afhentning.

Ved sygdom eller andet fravær skal du ringe afbud til det center, du er tilknyttet - helst dagen før eller senest på dagen en time før afhentning.

Ved udeblivelse uden afbud trækkes du for en kørsel a 15 kr.

Kontakt træningscentret på Kollektivhuset på tlf. 8915 8830 eller 8915 8831.

Der kan ikke visiteres til kørsel til åbne aktiviteter.

Behov for kørsel til visiterede aktiviteter revurderes løbende.