Vedligeholdelsestræning

Målgruppen er borgere, som har brug for en individuel træningsindsats for at kunne vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder.

Den vedligeholdende træning har til formål at forhindre funktionstab og fastholde nuværende funktionsniveau.

Vedligeholdende træning kan f.eks. være træning i:

  • balance
  • koordination
  • bevægelighed
  • muskelstyrke
  • almindelige daglige færdigheder
  • mentale funktioner som hukommelse, opmærksomhed og koncentration

Inden du starter med vedligeholdelsestræningen, vil du og en af medarbejderne i fællesskab aftale dit individuelle mål og lave en plan for forløbet.

Træningen tilrettelægges ud fra dine ressourcer, behov og aktive medvirken. Der udarbejdes et træningstilbud, hvis omfang og varighed løbende vurderes. Træningen foregår primært i aktivitetscentrene og kan foregå individuelt eller på hold.

Hvis du ønsker mere information om vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder, kan du henvende sig til aktivitetscentrets terapeuter eller aktivitetsleder.

Visitationsretten ligger hos Kollektivhusets terapeuter, som kan kontaktes på tlf. 8915 8829.