Om at træne på Kollektivhuset

Som en del af træningsområdet i Randers Kommune, tilbyder vi på Område Kollektivhuset genoptræning både for borgere med en genoptræningsplan fra sygehuset og borgere, som har oplevet funktionstab uafhængig af sygehusindlæggelse.

Genoptræningen foregår som udgangspunkt i Fysioterapien, hvor vi har træningsredskaber og maskiner til rådighed. Dertil kommer mulighed for træning udendørs i omgivelserne omkring Område Kollektivhuset, i borgerens eget hjem samt i varmtvandsbassin.

Træningen tager udgangspunkt i individuelle mål og behov, som vi kan hjælpe med at klarlægge, f.eks. gennem samtale og diverse tests af fysisk formåen. For at følge udviklingen i forløbet kan vi gentage disse tests, sådan at vi sikrer, at træningen forbliver målrettet og effektiv.

Teamet som varetager genoptræningen på Kollektivhuset består af fysioterapeuter, ergoterapeuter samt aktivitetsmedarbejdere. Det tværfaglige samarbejde sikrer en helhedsorienteret indsats, der har fokus på den enkelte borger.