Om træning på Kollektivhuset

På Kollektivhuset tilbyder vi genoptræning med og uden genoptræningsplan, selvtræning og vedligeholdelsestræning.

Målgrupperne for træning på Kollektivhuset er:

  • borgere, som er blevet udskrevet fra et sygehus og har fået en genoptræningsplan.
  • borgere, som oplever en fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles på et sygehus.
  • borgere, som har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder.
  • borgere, som gerne vil holde sig i form og er i stand til at træne på egen hånd.

Træningen tager udgangspunkt i individuelle mål og behov, som vi kan hjælpe med at klarlægge, f.eks. gennem samtaler og diverse tests af fysisk formåen. For at følge udviklingen i forløbet kan vi gentage disse tests, så vi sikrer, at træningen forbliver målrettet og effektiv.

Træningsteamet på Kollektivhuset består af fysioterapeuter, ergoterapeuter samt aktivitetsmedarbejdere. Det tværfaglige samarbejde sikrer en helhedsorienteret indsats, der har fokus på den enkelte borger.