Tryghedshotel Randers

Tryghedshotel Randers tilbyder borgere at komme på et korttidsophold som et alternativ til en hospitalsindlæggelse.

Tryghedshotellet skal forebygge hospitalsindlæggelser. Derfor kan praktiserende læger, vagtlæger, visitatorer og hjemmesygeplejersker visitere til en plads på tryghedshotellet som et alternativ til indlæggelse.

Du kan visiteres til et ophold på tryghedshotellet i forbindelse med f.eks.:

  • opblussen i kronisk lidelse som f.eks. gigt, osteoporose, lunge-/nyrelidelser, hudlidelser, mave/tarmsygdomme, KOL, diabetes, hjerte, smerter eller cancer
  • observation af infektioner i blære, lunger eller sår
  • observation i forhold til svækket almen tilstand herunder konfusion, svimmelhed, faldtendens, immobilitet eller ernæringstilstand.

Der er sygeplejedækning døgnet rundt på Tryghedshotellet.

Boligerne på Tryghedshotellet

Tryghedshotellet har 18 boliger. Boligerne har lyse og indbydende farver, eget badeværelse med loftlift og eget TV.

Tre af de 18 boliger er indrettet med ekstra store døre, ekstra store senge og stærkere loftlifte for at kunne tilgodese svært overvægtige.

En af boligerne er indrettet med mulighed for isolation.

Der er et stort indbydende anretterkøkken, hvor du kan spise i fællesskab med andre og/eller træne dine færdigheder i et køkken. I forlængelse af køkkenet er der en TV-/hyggestue.